Over

Jacques van Wesel werd op 6 maart 1913 te Roosendaal geboren. Hij was het zevende kind en de tweede zoon van Christiaan van Wesel en Maria Constantia Verwerft.
Zijn vader had een schildersbedrijf en kon wel handjes gebruiken en dat betekende dat Jacques halverwege de achtste klas de lagere school moest verlaten en als leerling huis- en decoratieschilder ging werken in het bedrijf van zijn vader.

Na een aantal jaar werd het Jacques duidelijk dat zijn toekomst niet in de zaak van zijn vader lag en ging hij in zijn weinige vrije tijd studeren. Hij behaalde een aantal onderwijsakten aan de katholieke Leergangen te Tilburg en studeerde midden jaren dertig af aan de Academie voor schone kunsten te Antwerpen.

Jacques huwde te Roosendaal op 30 oktober 1945 met Riet van Overveld en uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.

Jacques had een baan als leraar aan de ambachtsschool te Sittard aangenomen en hij en Riet verhuisden naar Zuid Limburg en na een aantal pensionadressen vestigden zij zich uiteindelijk in Sittard.

Het duurde niet lang of men wist Jacques te vinden en menig vereniging of club mocht belangeloos profiteren van zijn talenten. Ook de kerk van Overhoven maakte dankbaar gebruik van zijn kwaliteiten in het interieur is zijn hand duidelijk herkenbaar

Jacques overleed op 25 augustus 1988 en liet ons een schat aan schilderijen, aquarellen, tekeningen, verhalen, gedichten enz. na.

Bescheiden als hij was is er helaas nooit een overzichtstentoonstelling van zijn werk tot stand gekomen. We kunnen deze website dan ook beschouwen als een postuum eerbetoon aan een veelzijdig kunstenaar.

Advertenties